Morten Kværnstrøm har hjulpet oss med å utvikle ny hjemmeside for bilavisen nyttombil.no.
Vi er meget godt fornøyd med resultatet. Vi har fått en levende og leservennlig side, og ser at også besøkstallene øker klart etter at den nye siden ble lansert.
Vi er også godt fornøyd med Mortens oppfølging/support – rask og effektiv service er en god beskrivelse.

Frank Williksen, redaktør Nytt om Bil.